Attorneys

Zheng Yongquan

Zheng Yongquan

Partner/Patent attorney

Lin Weibin

Lin Weibin

Partner/Patent attorney

Lilian Wang

Lilian Wang

Partner/Patent attorney

James He

James He

Partner/Patent attorney

Cristina Li

Cristina Li

Partner/Patent attorney

Susan Sun

Susan Sun

Partner/Patent attorney

Yang An

Yang An

Partner/Trademark attorney

Zhao Pengfei

Zhao Pengfei

Partner/Trademark attorney